Tihemetsa Jahiselts on mittetulundusühing, mis ühendab endas ühiste jahinduslike ja loodusesõbralike huvidega inimesi – jahimehi. Jahiselts on asutatud 8. juunil 1990.a.

Selts tegutseb Pärnu maakonnas Saarde vallas ja siia kuuluvad põhiliselt  Tihemetsa jahipiirkonna territooriumil või lähiümbruses elavad jahimehed. Hetkel kuulub Tihemetsa Jahiseltsi 43 liiget. Seltsi tegevus rajaneb tema liikmete initsiatiivil ja ühiskondlikul tegevusel.

Tihemetsa Jahiselts omab jahipiirkonna kasutusõiguse luba, mis annab õiguse ulukifondi majandamiseks ja kasutamiseks 9130 ha suurusel alal vastavalt kehtivale seadusandlusele. Meie ühiseks eesmärgiks on võimalikult liigirikka ulukifondi säilitamine nii Tihemetsas kui ka kogu Eestis.